การอนุรักษ์พันธุ์ที่ถูกคุกคาม

ภารกิจของการจัดลำดับจีโนมของสัตว์พืชเชื้อราและโปรโตซัวซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวกำลังดำเนินการอยู่ จุดมุ่งหมายหลักคือการใช้ข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุ์ที่ถูกคุกคาม นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในรหัสดีเอ็นเอของพวกเขาอาจมีการซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโครงการWellcome Sanger Instituteซึ่งเป็นส่วนสำคัญ

ในโครงการจีโนมของมนุษย์ได้มุ่งมั่นที่จะจัดลำดับจีโนมของสายพันธุ์ในสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น 66,000 สายพันธุ์ ดร. จิมสมิธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Wellcome Trust ได้อธิบายถึงภารกิจนี้อย่างทันท่วงทีและเสริมว่า “เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ” จุดมุ่งหมายคือการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ทั้งหมดบนโลกมนุษย์โดยการอ่านรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เป็นของกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ายูคาริโอต โดยหลักแล้วสายพันธุ์ที่ประกอบด้วยหลายเซลล์มีดีเอ็นเออยู่ภายในนิวเคลียส