ความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรและสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศจีนรายงานว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเฉียบพลันคือ 36 สูงกว่ากลุ่มที่ใช้ไม้หรือถ่านหินในการปรุงอาหารเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซ นักวิจัยรายงานว่าผู้ที่มีอายุยืนใช้เชื้อเพลิงแข็ง

มีความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่ปรุงด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า ผู้ที่ใช้ไม้หรือถ่านหินเป็นเวลา 40 ปีหรือนานกว่านั้นมีความเสี่ยงสูงกว่า 54 เปอร์เซ็นต์ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจขณะที่ผู้ที่เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งไปเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้ลดความเสี่ยงลงไปเพียง 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ปรุงด้วยไม้หรือถ่านหิน