เมืองประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยและอยุธยา

พระราชวังด้านหน้าทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับห้าเวโรคและพระมหากษัตริย์องค์ที่หนึ่งจาก พ.ศ. 2325 ถึง พ.ศ. 2428 (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลที่ 5) พระบรมโอรสาธิราชฯ ถูกแทนที่ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารภายหลังการเสียชีวิตของพระอุโบสถวิชัยไชยในปี พ.ศ. 2428 ตั้งแต่นั้นมาบริเวณพระราชวังถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์หลวง

(พ.ศ. 2436-2469) และกองทหารรักษาการณ์ของพระราชวงศ์ ค. 2436-2469) ในขณะที่ศาลนอกรื้อถอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้สนามหลวง วังยังไม่ได้เป็นสถานที่ที่ตายแล้วเช่นเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยและอยุธยา แต่รวมถึงบริบทของประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และสมัยใหม่ อาคารหลายหลังได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนการทำงานของพวกเขาเป็นครั้งคราว